ANNO 1992

  • et
  • en
Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

Otsi näiteks: ehtedmaalidhõbelangebraun

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

J.Idla OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.  

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused)
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või veebilehel isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (J. Idla OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Muude andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid küpsiste ehk cookie'de kaudu – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi tooted ja alamlehed on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena. 

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks ja kliendiga ühendust võtmiseks (näiteks kontaktivormi kaudu ühendust võtmisel, kasutame teie e-posti aadressi vastamise jaoks).

Kliendi paremaks teenindamiseks võib J. Idla OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab J. Idla OÜ’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on kaupade transport.

Isikuandmete säilitamine ja pärimine
Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.
Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: info@idla.ee. 

Isikuandmete kaitse
J. Idla OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kliendi õigused

Kliendi õigused on:

  • Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@idla.ee
  • Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@idla.ee
  • Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@idla.ee
  • Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga info@idla.ee
  • Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee 

Turvalisus
Kõiki J. Idla OÜ veebilehe külastamise ja kontaktivormi kaudu teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest käesoleval privaatsuspoliitika lehel.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@idla.ee